• Mẫu nạp tiền đơn
  • Nhận tiền thưởng tối đa

Thưởng khi Nạp tiền

  • Mẫu nạp tiền đơn $100
  • Nhận tiền thưởng tối đa $30,000

Tham gia sự kiện tiền thưởng cho tiền nạp 100% của chúng tôi
Gúip cho giao dịch của bạn có thêm lợi nhuận!

XAUUSD Mua  0.1Lot

Đóng Vị Thế 1810.00 Vị thế Mở 1800.00 Tăng $ 10
Thưởng
Nạp tiền
$ 300
+$ 300 Thưởng
$ 300
Ký Quỹ Khả Dụng
$ 600
$ 300
Yêu cầu kỹ quỹ
$ 360
$ 180
Khối lượng Giao dịch
0.2Lot
0.1Lot
Lãi
$ 200
$ 100

Làm thế nào để tôi nhận được tiền thưởng?

Đăng ký

Mở tài khoản

Nạp tiền

$100 hoặc thêm bữa.

Yêu cầu

Thưởng khi Nạp tiền

Tôi rút tiền thưởng như thế nào?

Nhà đầu tư có thể rút tiền thưởng sau khi đáp ứng tiêu chuẩn đặc biệt.

Khối lượng Tiêu chuẩn
=
Số tiền Thưởng ÷ 3
  • Số Tiền Nạp $ 100
  • 100%Thưởng +$ 100
  • Số tiền Thưởng ÷ 3 $ 100 ÷ 3
  • Khối lượng Tiêu chuẩn 33.33 Lot

Điều Khoản & Điều Kiện