TOP 1 Thời sự buổi tối

【Thị trường buổi tối】 Vàng đi ngang, Đô la áp lực trước dữ liệu việc làm, Giá dầu tăng cao hơn

【Thị trường buổi tối】 Vàng đi ngang, Đô la áp lực trước dữ liệu việc làm, Giá dầu tăng cao hơn

Giá dầu tăng cao hơn khi giới hạn chênh lệch giá biến thể Delta tăng; Vàng đi ngang khi các nhà đầu tư chờ đợi định hướng từ dữ liệu việc làm của Mỹ; Cổ phiếu châu Á đã vượt qua thảm họa của Delta để đạt mức cao nhất trong 1 tuần.

LEO 2021-08-04 19:30:16
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 67
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 67