TOP 1 buổi sáng

【Thị trường buổi sáng】 Dầu vẫn ở gần mức cao nhất trong nhiều năm, S&P 500 tăng nhờ thu nhập mạnh, Vàng tăng nhờ lợi suất ổn định hơn

【Thị trường buổi sáng】 Dầu vẫn ở gần mức cao nhất trong nhiều năm, S&P 500 tăng nhờ thu nhập mạnh, Vàng tăng nhờ lợi suất ổn định hơn

Đồng đô la giảm khi trái phiếu ổn định, trong khi đồng bảng Anh, đô la NZ tăng giá; S&P 500 tăng nhờ thu nhập mạnh trong ngày tích cực thứ năm liên tiếp; Vàng tương xứng với lợi tức ổn định hơn, thu nhập lạc quan của Hoa Kỳ.

LEO 2021-10-20 08:30:00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 184
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 184