TOP 1 Thời sự buổi tối

【TOP1 Buổi tối】 USD trượt và giá vàng tăng. Dịch bệnh của Ấn Độ gây áp lực lên dầu thô

【TOP1 Buổi tối】 USD trượt và giá vàng tăng. Dịch bệnh của Ấn Độ gây áp lực lên dầu thô

Lợi tức kho bạc Mỹ giảm hỗ trợ giá vàng, tập trung vào dữ liệu việc làm phi nông nghiệp của Mỹ; đồng đô la Mỹ đã giảm từ mức cao trong hơn hai tuần, tập trung vào báo cáo việc làm quan trọng hôm thứ Sáu; Các trường hợp mới trong một ngày của Ấn Độ vượt quá 400.000, và các nhà đầu cơ giá dầu thô đã bị đình trệ; Các thị trường chứng khoán lớn của Châu Âu đều tăng sớm Phân khúc này tiếp tục tăng 0,1% -0,7%.

Eden 2021-05-06 18:00:56
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 40
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 40