TOP 1 Thời sự buổi tối

[Thị trường buổi tối] Tiền ảo tiếp tục giảm Bitcoin giảm 4,25%, thiếu mốc 30.000 đô la một lần nữa

[Thị trường buổi tối] Tiền ảo tiếp tục giảm Bitcoin giảm 4,25%, thiếu mốc 30.000 đô la một lần nữa

Vì Fed thường ủng hộ việc tăng lãi suất 50 điểm cơ bản tại mỗi cuộc họp tháng 6 và tháng 7, mùa thu năm nay sẽ là thời điểm quan trọng khi Fed sẽ đánh giá xem liệu mức tăng giá có chậm lại so với mức cao nhất trong hơn 40 năm hiện tại hay không và do đó quyết định xem liệu để điều chỉnh tốc độ tăng lãi suất.

Eden 2022-05-16 19:30:00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 523
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 523