Nhà Giao Dịch Dẫn Đầu Được Chứng Nhận

Tất cả các hoạt động tài trợ của các nhà giao dịch dẫn đầu trước khi cung cấp dịch vụ đăng ký cho các nhà đầu tư đều được chúng tôi xem xét kỹ lưỡng.

Dữ Liệu Giao Dịch Sơ Bộ

Nhằm đảm bảo tính chính xác và minh bạch, tất cả các dữ liệu được lấy từ các lệnh trực tiếp của nhà giao dịch dẫn đầu.

Đảm Bảo An Toàn Vốn

Để tránh bất kỳ thiệt hại không xác định và bảo vệ quỹ tiền của mình, các nhà đầu tư sẽ nắm quyền kiểm soát hoàn toàn tài khoản giao dịch.

Đăng Ký Miễn Phí

Các nhà đầu tư đã gửi tiền được cung cấp dịch vụ Các Nhà Giao Dịch Dẫn Đầu miễn phí, với phí tiềm ẩn hoặc phí bổ sung cho tín hiệu giao dịch bằng không.

Đề Xuất của Các Nhà Giao Dịch Dẫn Đầu

* Kết quả trong tương lai không thể được đảm bảo bởi hiệu suất trước đây của các nhà giao dịch dẫn đầu. Các lệnh đặt vị thế của họ đều là lệnh trực tiếp, chỉ dùng để tham khảo chứ không dùng làm hướng dẫn trong giao dịch trực tiếp và tuỳ thuộc vào rủi ro họ gặp.

Dữ Liệu Hoạt Động

Cách để bắt đầu sao chép giao dịch bằng cách tham khảo lệnh của nhà giao dịch dẫn đầu?

1
Bắt đầu sử dụng đăng ký sau khi chọn nhà giao dịch dẫn đầu yêu thích của quý vị.
2
Tham khảo thông báo vị thế mới để đặt lệnh giao dịch.
3
Kết thúc giao dịch với thông báo đóng cửa.

FAQ

Giúp nhà đầu tư kiếm tiền trong thị trường giao dịch với cơ chế hoàn tiền thường.

Có điều gì đó thu hút quý vị nhiều hơn

Tìm hiểu về giao dịch CFD và khám phá các cơ hội giao dịch.

Trau dồi kỹ năng giao dịch của quý vị qua trải nghiệm không rủi ro trên TOP1 Markets.

Tham khảo lệnh của các nhà giao dịch dẫn đầu để nắm được các chiến lược giao dịch thành công.