TOP 1 ข่าวภาคค่ำ

【ตลาดตอนเย็น】 ทองพักตัว ดอลลาร์กดดันข้อมูลงาน ราคาน้ำมันขยับสูงขึ้น

【ตลาดตอนเย็น】 ทองพักตัว ดอลลาร์กดดันข้อมูลงาน ราคาน้ำมันขยับสูงขึ้น

ราคาน้ำมันขยับสูงขึ้นเนื่องจากส่วนต่างส่วนต่างของเดลต้าเพิ่มขึ้น ทองทรงตัวขณะที่นักลงทุนรอทิศทางจากข้อมูลการจ้างงานในสหรัฐฯ หุ้นเอเชียยักไหล่จากปัญหาเดลต้าทำสถิติสูงสุดในรอบ 1 สัปดาห์

LEO 2021-08-04 19:30:16
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 67
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 67