Dầu thô EIA

Dự trữ dầu thô EIA của Mỹ trong tuần dựa trên những thay đổi hàng tuần về tồn kho dầu thô thương mại của các công ty Mỹ, phản ánh những thay đổi trong tồn kho dầu thô hàng tuần.

Ngày
Giá trị trước
(8.000 thùng)
Giá trị thực
(8.000 thùng)
Giá trị dự báo
(8.000 thùng)
    HIỂN THỊ THÊM
    Nguồn: Trung tâm dữ liệu mười vàng