กองทุนทองคำประเภท ETF (Gold ETF)

Gold ETF เป็นวิธีการลงทุนทองคำที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในสหรัฐอเมริกา การเปลี่ยนแปลงในสถานะซื้อขายยังสามารถสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงในความเชื่อมั่นของตลาดได้
การเพิ่มขึ้นของการถือครอง Gold ETF บ่งชี้ว่าตลาดเป็นขาขึ้นที่มีคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับความเชื่อมั่นในทองคำที่มีการเปลี่ยนแปลง และคาดว่าราคาทองคำจะเพิ่มขึ้น
การลดลงของการถือครอง Gold ETF บ่งชี้ว่าตลาดเป็นขาลงที่มีคำสั่งขายเพิ่มขึ้น

วันที่
(เวลาของสหรัฐอเมริกา)
สินค้าคงคลังรวม
(ตัน)
เพิ่มขึ้น /ลดลง
(ตัน)
มูลค่ารวม
(100 ล้านเหรียญสหรัฐ)
    โหลดเพิ่มเติม
    แหล่งที่มา: Jin10.com