STANDARD
ACCOUNT
ISLAMIC
ACCOUNT
1
STANDARD
ACCOUNT
ISLAMIC
ACCOUNT
ความเหมาะสม
ผู้เริ่มต้นหรือนักลงทุนมืออาชีพกระจายเงินฝากต่ำ
ลูกค้าที่ไม่สามารถรับหรือจ่ายดอกเบี้ยเนื่องจากศาสนา
ฝากขั้นต่ำ
$50
$50
Median spread
EURUSD 0.00006 USDJPY 0.009 GBPUSD 0.00015 XAUUSD 0.30 USOil 0.028
EURUSD 0.00006 USDJPY 0.009 GBPUSD 0.00015 XAUUSD 0.30 USOil 0.028
ขนาดต่า สุดของแต่ละคา สั่ง
0.01 lot
0.01 lot
ปริมาณที่เพิ่มหรือลดต่า สุดต่อคร้ัง
0.01 lot
0.01 lot
ขนาดใหญ่สุดของแต่ละคา สั่ง
0.01 lot
0.01 lot
ยูนิตลงทุนที่มากที่สุด
ไม่จ ากัด
ไม่จ ากัด
ปริมาณมากที่สุดในคา สั่ง
ไม่จ ากัด
ไม่จ ากัด
ระดับผลต่างการปิดการขายท้งัหมด
50% (วันธรรมดา) 100% (วันหยุด, มีผล 30 นาทีก่อนปิด)
50% (วันธรรมดา) 100% (วันหยุด, มีผล 30 นาทีก่อนปิด)
การยืมลงทุนสูงสุด
1:200
1:200
การลงทุนแบบทิ้งเงินไวข้า้มคืน
คิดค่าบริการเพิ่มเติมหรือจ่าย
ไม่ม

* บัญชีอิสลาม: ทุกการซื้อขายที่เปิดมากกว่า 1 วันจะถูกเก็บค่าบริหารจัดการเป็นรายวัน

* คลิก ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกบั บญั ชีอิสลาม

เริ่มตน้ ในหน่ึงนาท

1

สมัคร

สร้างบัญชีได้ฟรีโดยใช้อีเมลล์หรือเบอร์โทรศัพท์มือถือ

2

ส ารวจแพลตฟอร์ม

ดูว่ามันเป็นยังไงเพื่อการลงทุนโดยไม่ให้เงินคุณมีความเสี่ยง

3

การลงทุนและได้รับผลก าไร

เลือกกองทุนและให้เงินท างานแทนคุณ

24/7 สนับสนุน

ต้องการความช่วยเหลือ?
24/7 สนับสนุน
เลื่อนข้ึนไปดูดา้นบน
คำเตือนความเสี่ยง | การถอน: คำขอถอนจะถูกดำเนินการอย่างรวดเร็วและเงินจะถูกฝากเข้าบัญชีธนาคารของคุณทันที โปรดทราบว่า CFD เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ประโยชน์และคุณอาจสูญเสียเงินต้นทั้งหมดของคุณ การซื้อขายมาร์จิ้นอาจไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกคนโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ก่อนที่จะใช้บริการของเราโปรดพิจารณาคำเตือนความเสี่ยงข้อกำหนดและเงื่อนไข ผู้ค้า CFD ไม่ได้เป็นเจ้าของสินทรัพย์อ้างอิงและส่วนที่เกี่ยวข้องของ CFD

TOP 1 MARKETS ไม่ให้คำแนะนำคำแนะนำหรือความคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับการซื้อการถือครองหรือการขาย CFD
ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่เรานำเสนอเป็นตราสารอนุพันธ์ OTC ตามสินทรัพย์ทั่วโลก TOP 1 MARKETS บริการทั้งหมดที่ให้นั้นขึ้นอยู่กับการดำเนินการตามคำสั่งซื้อขายเท่านั้น
TOP 1 MARKETS ไม่มีปัญหาซื้อหรือขายสกุลเงินเสมือนจริงและไม่ใช่การแลกเปลี่ยนสกุลเงินเสมือน

TOP 1 MARKETS PTY LTD ความเป็นเจ้าของและสิทธิ์การใช้งานของเว็บไซต์นี้ TOP 1 MARKETS PTY LTD ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และการลงทุนของออสเตรเลียและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และการลงทุนหมายเลข 001276870
ข้อมูลในเว็บไซต์นี้ไม่ได้มีไว้สำหรับผู้อยู่อาศัยในสหรัฐอเมริกาสิงคโปร์ฮ่องกงและเบลเยียมข้อมูลในเว็บไซต์นี้ไม่เหมาะสำหรับผู้ใช้ในประเทศหรือเขตอำนาจศาลที่ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับในท้องถิ่นเนื่องจากการเผยแพร่หรือการใช้งาน
TOP1 กลุ่มมีการลงทะเบียนในหมู่เกาะเคย์แมนที่อยู่จดทะเบียน: อาคาร 3 ชั้น Ellen Skelton 3076 เซอร์ฟรานซิสเดรกถนนทางหลวงเมืองทอร์โทล่าพิธีกรรมหมู่เกาะเวอร์จิน VG1110
มี บริษัท ย่อยสองแห่ง: TOP 1 MARKETS PTY LTD และ Top 1 Markets Limited
เข้าร่วมชุมชนของเรา:
© 2019 Top1Markets Copyright