Program Ganjaran Pemimpin Dagangan

TOP1 Markets telah melancarkan program Ganjaran Pemimpin Dagangan supaya dapat berterusan menggalakkan pedagang profesional berkongsikan kebijaksanaan dan kemahiran dagangan mereka. Selain daripada keuntungan dagangan mereka sendiri, pemimpin dagangan juga akan menerima ganjaran pampasan tunai bertahap tinggi yang akan meningkat menurut kadar peningkatan pendapatan mereka.

Syarat

  • ≥ 1 bulan dari tarikh membuat deposit yang pertama.
  • Nilai bersih akaun langsung (kecuali kredit/ bonus) ≥ $800
  • Kadar pulangan akaun sebenar pada bulan sebelumnya ialah ≥20%

Bagaimanakah saya boleh menjadi pemimpin dagangan?

  • 1 Lengkapkan maklumat profil anda, seperti: nama gelaran, gambar profil dan pengenalan kendiri.
  • 2 Masukkan alamat e-mel anda dan serahkan permohonan anda.

    * Anda akan dihubungi dalam tempoh 3 hari perniagaan, oleh itu tunggu keputusan permohonan anda yang akan kami hantar ke e-mel anda.

  • 3 Sekiranya permohonan anda berjaya, kami akan meletakkan profil anda dalam "Senarai Pemimpin Dagangan" di halaman "Komuniti".