Điều khoản & điều kiện

Nền tảng giao dịch an toàn dưới sự giám sát.

 • Thỏa thuận người dùng

  Thỏa thuận người dùng chi phối mối quan hệ của chúng tôi với bạn.

 • Điều khoản trang web

  Quyền truy cập của bạn vào trang web này tuân theo các điều khoản và điều kiện của chúng tôi cũng như các tuyên bố và thông báo khác.

 • Công bố rủi ro

  Thông tin về một số rủi ro liên quan đến giao dịch Forex. Trước khi bạn đăng ký bắt đầu giao dịch với chúng tôi, bạn phải hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan.

 • Chính sách bảo mật

  Chính sách của chúng tôi để quản lý và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

 • Chính sách khiếu nại

  Chi tiết đầy đủ về quy trình khiếu nại của chúng tôi có sẵn tại đây.

 • Cookies

  Tìm hiểu về các cookie trên trang web của chúng tôi và cách chúng được sử dụng bởi TOP 1 MARKETS PTY LTD.

 • Chính sách xung đột lãi suất

  Chính sách của chúng tôi về giám sát và quản lý xung đột lợi ích tiềm năng trong TOP 1 MARKETS PTY LTD, giữa TOP 1 MARKETS PTY LTD và khách hàng của nó và giữa các khách hàng của TOP 1 MARKETS PTY LTD.

 • Chính sách thực hiện giao dịch

  Chính sách của chúng tôi về việc cung cấp‚ Äúbest thực hiện‚Äô‚Äô khi chúng tôi thực hiện các đơn đặt hàng thay mặt cho khách hàng.

 • Chính sách hoàn tiền

  Chính sách hoàn tiền bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

 • Chính sách AML

  Chính sách chống rửa tiền là sự kết hợp của các biện pháp được sử dụng bởi một tổ chức tài chính để ngăn chặn việc giới thiệu lại số tiền thu được từ các hoạt động bất hợp pháp.

 • Chính sách KYC

  Mục đích của tài liệu này là để thiết lập Biết khách hàng của bạn

Hỗ trợ 24/7

Cần trợ giúp?
Hỗ trợ 24/7
Di chuyển lên trên cùng
Cảnh báo rủi ro | Hãy nhớ rằng CFD là một sản phẩm có đòn bẩy và có thể dẫn đến việc mất toàn bộ số vốn của bạn. Giao dịch CFD có thể không phù hợp với bạn. Hãy đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ các rủi ro có liên quan. Vui lòng xem xét “Thỏa thuận người dùng”, “Cảnh báo rủi ro” và “Tóm tắt chính sách thực hiện giao dịch” của chúng tôi. Các nhà giao dịch CFD không sở hữu hoặc có bất kỳ quyền nào đối với các tài sản cơ bản.

TOP 1 MARKETS không đưa ra bất kỳ lời khuyên, kháng nghị, hoặc ý kiến liên quan đến việc mua, giữa hoặc thanh lý các sản phẩm của chúng tôi.
Tất cả các sản phẩm của chúng tôi là công cụ phát sinh giao dịch trên thị trường tài sản toàn cầu. TOP 1 MARKETS chỉ thực hiện cung cấp dịch vụ, hoạt động trên nguyên tắc mọi thời điểm.
TOP 1 MARKETS không phát hành, mua hoặc bán bất kỳ loại tiền điện tử nào mà cũng không phải là một sàn giao dịch tiền điện tử.

Trang web này được sở hữu và vận hành bởi TOP 1 MARKETS PTY LTD (ABN: 61 631 331 854). TOP 1 MARKETS PTY LTD được ủy quyền bởi Ủy ban chứng khoán và đầu tư Úc(AFSL: 001276870).
Thông tin trên trang web này không dành cho cư dân Hoa Kỳ, Singapore, Hồng Kông, Iran, Bắc Triều Tiên, và Bỉ; không nhằm mục đích phân phối, sử dụng bất kỳ người nào ở bất kỳ quốc gia hoặc khu vực tài phán nào mà việc phân phối hoặc sử dụng đó trái với luật pháp hoặc quy định của địa phương.
TOP 1 GROUP được đăng ký tại quần đảo Cayman, địa chỉ: Tầng 3 tòa nhà Ellen Skelton 3076 Sir Francis Drake Highway Road Town, Tortola British Virgin Islands VG1110.
Nó hoạt động thông qua hai công ty sau: TOP 1 MARKETS PTY LTD và TOP 1 MARKETS LIMITED.
Tham gia cộng đồng của chúng tôi:
© 2019 Top1Markets Copyright