Cách ly tiền

Tiền của khách hàng được giữ trong các tài khoản ủy thác độc lập tại ngân hàng quốc tế hàng đầu. Và tiền của bạn được tách biệt hoàn toàn vốn lưu động của công ty. Công ty chúng tôi chỉ có thể chuyển tiền cho mục đích giao dịch dưới sự ủy quyền của khách hàng, và không ai hoặc tổ chức có thể rút tiền từ tài khoản giao dịch của khách hàng. Chúng tôi cũng đã chỉ định một công ty tư vấn kế toán quốc tế để kiểm toán bên ngoài và thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn cấp cao của các cơ quan quản lý về các quy định sử dụng quỹ ustom Ä .

Bảo mật tài chính

TOP 1 chỉ định ngân hàng quốc tế hàng đầu là ngân hàng ủy thác quỹ khách hàng. Tiền khách hàng nhận được bởi TOP 1 sẽ được gửi vào tài khoản ủy thác quỹ khách hàng độc lập của ngân hàng vào ngày nhận tiền hoặc trước khi kinh doanh tiếp theo ngày và một loạt các biện pháp kiểm soát nội bộ sẽ được thiết lập để duy trì an ninh quỹ của khách hàng.

Tiền gửi và rút tiền của khách hàng cần phải được chấp thuận bởi các cấp bậc khác nhau tùy theo số tiền cần thiết.

Duy trì dòng tiền của công ty theo tỷ lệ 1 đến 1. của khách hàng

Tiền thanh toán giao dịch của khách hàng được gửi độc lập, đối chiếu hàng ngày

Hỗ trợ 24/7

Cần trợ giúp?
Hỗ trợ 24/7
Di chuyển lên trên cùng
Cảnh báo rủi ro | Hãy nhớ rằng CFD là một sản phẩm có đòn bẩy và có thể dẫn đến việc mất toàn bộ số vốn của bạn. Giao dịch CFD có thể không phù hợp với bạn. Hãy đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ các rủi ro có liên quan. Vui lòng xem xét “Thỏa thuận người dùng”, “Cảnh báo rủi ro” và “Tóm tắt chính sách thực hiện giao dịch” của chúng tôi. Các nhà giao dịch CFD không sở hữu hoặc có bất kỳ quyền nào đối với các tài sản cơ bản.

TOP 1 MARKETS không đưa ra bất kỳ lời khuyên, kháng nghị, hoặc ý kiến liên quan đến việc mua, giữa hoặc thanh lý các sản phẩm của chúng tôi.
Tất cả các sản phẩm của chúng tôi là công cụ phát sinh giao dịch trên thị trường tài sản toàn cầu. TOP 1 MARKETS chỉ thực hiện cung cấp dịch vụ, hoạt động trên nguyên tắc mọi thời điểm.
TOP 1 MARKETS không phát hành, mua hoặc bán bất kỳ loại tiền điện tử nào mà cũng không phải là một sàn giao dịch tiền điện tử.

Trang web này được sở hữu và vận hành bởi TOP 1 MARKETS PTY LTD (ABN: 61 631 331 854). TOP 1 MARKETS PTY LTD được ủy quyền bởi Ủy ban chứng khoán và đầu tư Úc(AFSL: 001276870).
Thông tin trên trang web này không dành cho cư dân Hoa Kỳ, Singapore, Hồng Kông, Iran, Bắc Triều Tiên, và Bỉ; không nhằm mục đích phân phối, sử dụng bất kỳ người nào ở bất kỳ quốc gia hoặc khu vực tài phán nào mà việc phân phối hoặc sử dụng đó trái với luật pháp hoặc quy định của địa phương.
TOP 1 GROUP được đăng ký tại quần đảo Cayman, địa chỉ: Tầng 3 tòa nhà Ellen Skelton 3076 Sir Francis Drake Highway Road Town, Tortola British Virgin Islands VG1110.
Nó hoạt động thông qua hai công ty sau: TOP 1 MARKETS PTY LTD và TOP 1 MARKETS LIMITED.
Tham gia cộng đồng của chúng tôi:
© 2019 Top1Markets Copyright