Thu thập lên đến 8.000 đô tiền thưởng giao dịch – có thể rút

Thông tin tiền thưởng:
Đối tượng: cho tất cả các nhà giao dịch
Số tiền thưởng: 40% số tiền gửi; lên đến 8.000 đô
Thời gian giao dịch: 60 ngày kể từ ngày tham gia chương trình khuyến mãi

Tiền thưởng giao dịch hoạt động như thế nào?

Nạp tiền vào tài khoản của bạn
Liên hệ “hỗ trợ khách hàng” để tham gia hoạt động
Liên hệ “hỗ trợ khách hàng” để tham gia hoạt động
Nhận phần thưởng của bạn

Làm thế nào để nhận phần thưởng của bạn!

Số tiền thưởng sẽ được đưa ra dưới hình thức hoàn tiền
Số tiền thưởng sẽ được đưa ra dưới hình thức hoàn tiền
Vui lòng xem xét ĐK & ĐK bên dưới phần thưởng.
Nạp tối thiểu
$20,000
$5,000
$2,000
$1,000
$500
$200
$100
Tổng số tiền thưởng
$8,000
$2,000
$800
$400
$200
$80
$40
Hoàn tiền mỗi lot giao dịch
Forex/Cổ phiếu
$2
$2
$2
$2
$2
$2
$2
Hàng hóa/Chỉ số/Tiền điện tử
$6
$6
$6
$6
$6
$6
$6

Điều khoản và điều kiện:

1. Một khi chấp nhận chương trình khuyến mãi, mọi giao dịch được thực hiện sẽ được tích lũy và chịu các khoản hoàn tiền khuyến mãi.
2. Khoản thanh toán dựa trên số tiền tích lũy giao dịch được hoàn tiền sẽ được thanh toán dưới dạng tiền thưởng có thể rút mỗi thứ tư hàng tuần.
3. TOP1 Markets sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải chịu do giao dịch với tiền thưởng.
4. TOP1 Markets có quyền sửa đổi, hủy bỏ hoặc hạn chế khuyến mãi này bất kỳ lúc nào.