TIỀN THƯỞNG TRÊN TẤT CẢ KHOẢN TIỀN GỬI
LÊN ĐẾN 4000 đô la
cho mỗi tài khoản
Đừng bỏ lỡ!
Tham gia ngay
*Kèm các điều khoản
Nhận được gấp đôi số tiền khi nạp tiền trong vòng 24 giờ!
Nhận thưởng tự động ngay lập tức ngay sau mỗi lần nạp tiền!
Tiền thưởng không bao giờ hết hạn!
Tiền thưởng có thể rút!
Chương trình tiền thưởng cho bạn thêm cơ hội để kiếm nhiều tiền hơn với số vốn của bạn. Tham gia với chúng tôi và sẽ cung cấp cho bạn phần thưởng tiền gửi lên tới $4000. Nếu không nhận được, vui lòng liên hệ với các dịch vụ trực tuyến.
LÀM THẾ NÀO ĐỂ TÔI NHẬN ĐƯỢC TIỀN THƯỞNG?
1
Nạp bất kỳ khoản tiền nào >
2
Nhận tiền thưởng dưới dạng tín dụng
(có thể sử dụng để giao dịch)
3
Giao dịch ngay >
4
Khi đáp ứng đủ điểm giao dịch (TP) được yêu cầu, bạn có thể rút tiền thưởng.
Bảng tiền thưởng
Nạp trong vòng 24 giờ sau khi mở tài khoản
Hãy tận dụng ưu đãi đáng kinh ngạc này!
Nạp Thưởng Điểm giao dịch cần đạt được
$ 50 $ 20 ≥ 4
$ 200 $ 80 ≥ 15
$ 500 $ 200 ≥ 32
$ 1000 $ 400 ≥ 60
$ 2000 $ 800 ≥ 110
$ 5000 $ 2000 ≥ 260
$ 10000 $ 4000 ≥ 500
Nạp sau 24 giờ sau khi tài khoản được mở
Nạp Thưởng Điểm giao dịch cần đạt được
$ 200 $ 40 ≥ 8
$ 500 $ 100 ≥ 18
$ 1000 $ 200 ≥ 32
$ 2000 $ 400 ≥ 60
$ 5000 $ 1000 ≥ 138
$ 10000 $ 2000 ≥ 260
Điểm giao dịch (TP) là gì?
Forex & Shares: 1 lot cơ bản = 0.3TP
Tất cả thị trường khác: 1 lot cơ bản = 1 TP
Chỉ một vòng tròn giao dịch được tính vàp TP
Ngày được tính từ ngày bắt đầu tham gia
Điều khoản và Điều kiện
1. Các Điều khoản và Điều kiện này (“Điều khoản”) là cơ sở của chương trình khuyến mãi để tham gia vào Chương trình khuyến mãi của Công ty chúng tôi (“Chương trình khuyến mãi”). Bằng cách tham gia vào chương trình khuyến mãi, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản này. Công ty chúng tôi là nhà cung cấp của chương trình khuyến mãi này. Công ty chúng tôi có quyền thay đổi hoặc hủy bỏ bất kỳ Điều khoản nào và bất kỳ thời điểm nào, tuân theo luật pháp hiện hành mà không cần thông báo trước.

2. Công ty chúng tôi sẽ cung cấp chương trình khuyến mãi này cho tất cả khách hàng mới và cũ.
Khách hàng đang tham gia các chương trình khuyến mãi tiền thưởng tiền gửi khác cần chọn không tham gia trước khi tham gia chương trình này.

3. Đối với mỗi khoản tiền mà bạn đã nạp, bạn sẽ nhận được tiền thưởng tương ứng một cách tự động dưới dạng tiền thưởng tín dụng, có thể được sử dụng để ký quỹ cho các giao dịch.

4. Một khi đáp ứng đủ TP được yêu cầu, tín dụng sẽ được chuyển sang số dư trong tài khoản giao dịch của bạn một cách tự động, bạn có thể sử dụng nó để giao dịch hoặc rút tiền.

5. Hoạt động thưởng dưới 2000 USD, mỗi giai đoạn có thể tham gia tối đa 2 lần. Hoạt động thưởng trên 2000 USD không giới hạn số lượng hoạt động (có thể tích lũy tiền gửi ròng trong vòng một tuần), và mỗi tài khoản giao dịch cá nhân có thể nhận được tối đa 4000 USD tiền thưởng.

6. Các phần thưởng có liên quan có thể được rút khi đạt được TP bắt buộc như đã xác định trong Bảng tiền thưởng.

7. “Điểm giao dịch bắt buộc” được tính bởi Ký hiệu và Bảng điểm giao dịch, bao gồm tất cả giao dịch từ ngày bạn bắt đầu tham gia”.

8. Mọi yêu cầu rút tiền trong thời gian khuyến mãi được coi là thoát khỏi chương trình khuyến mãi này.

9. Công ty chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào do sử dụng các giao dịch tiền thưởng.

10. Nó không thể được kết hợp với các hoạt động tiền thưởng khác. Lạm dụng các hoạt động sẽ bị loại và bảo lưu quyền theo đuổi thêm.