Nasdaq 100 (CME) (H1) Intraday: under pressure.

Trading Central 2021-02-24 04:19:06

Pivot: 13280.00

Our preference: short positions below 13280.00 with targets at 13010.00 & 12890.00 in extension.

Alternative scenario: above 13280.00 look for further upside with 13440.00 & 13550.00 as targets.

Comment: the RSI is bearish and calls for further downside.

Supports and resistances:

13550.00

13440.00

13280.00

13200.00 Last

13010.00

12890.00

12590.00

Khước từ
Quan điểm và quan điểm phân tích về chiến lược giao dịch được cung cấp bởi Nhà cung cấp bên thứ ba Trading Central, và quan điểm chiến lược chỉ là đánh giá và đánh giá độc lập của nhà phân tích, mà không xem xét mục tiêu đầu tư và tình hình tài chính của nhà đầu tư. Tất cả các ý kiến chiến lược không cấu thành tư vấn hoặc khuyến nghị đầu tư và chỉ mang tính tham khảo. Công ty chúng tôi cũng không đảm bảo tính chính xác của các quan điểm chiến lược và không chịu trách nhiệm về kết quả tiêu cực do chiến lược giao dịch gây ra.

6 lý do để mở tài khoản

Hỗ trợ chuyên nghiệp đa ngôn ngữ 24/7

Rút tiền nhanh chóng, thuận tiện và rút tiền

Tài khoản demo miễn phí $ 8.000

Công nhận quốc tế

Báo giá theo thời gian thực với thông báo đẩy

Phát sóng phân tích thị trường chuyên nghiệp