Bitcoin / Dollar intraday: as long as 36715 is support look for 39841

Trading Central 2021-01-14 14:33:05

Our pivot point stands at 36715.

Our preference: as long as 36715 is support look for 39841.

Alternative scenario: below 36715, expect 35741 and 35161.

Comment: the RSI is above 70. It could mean either that the pair is in a lasting uptrend or just overbought and therefore bound to correct (look for bearish divergence in this case). The MACD is positive and below its signal line. The pair could retrace. Moreover, the price is trading above both its 20 and 50 period moving average (respectively at 37336 and 35741).

Supports and resistances:

41020 **

40430 *

39841 **

39252

38074 last

37098

36715 **

Khước từ
Quan điểm và quan điểm phân tích về chiến lược giao dịch được cung cấp bởi Nhà cung cấp bên thứ ba Trading Central, và quan điểm chiến lược chỉ là đánh giá và đánh giá độc lập của nhà phân tích, mà không xem xét mục tiêu đầu tư và tình hình tài chính của nhà đầu tư. Tất cả các ý kiến chiến lược không cấu thành tư vấn hoặc khuyến nghị đầu tư và chỉ mang tính tham khảo. Công ty chúng tôi cũng không đảm bảo tính chính xác của các quan điểm chiến lược và không chịu trách nhiệm về kết quả tiêu cực do chiến lược giao dịch gây ra.

6 lý do để mở tài khoản

Hỗ trợ chuyên nghiệp đa ngôn ngữ 24/7

Rút tiền nhanh chóng, thuận tiện và rút tiền

Tài khoản demo miễn phí $ 8.000

Công nhận quốc tế

Báo giá theo thời gian thực với thông báo đẩy

Phát sóng phân tích thị trường chuyên nghiệp