GBP/USD Intraday: under pressure.

Trading Central 2021-01-14 14:05:07

Pivot: 1.3665

Our preference: short positions below 1.3665 with targets at 1.3610 & 1.3580 in extension.

Alternative scenario: above 1.3665 look for further upside with 1.3700 & 1.3725 as targets.

Comment: as long as the resistance at 1.3665 is not surpassed, the risk of the break below 1.3610 remains high.

Supports and resistances:

1.3725

1.3700

1.3665

1.3660 Last

1.3610

1.3580

1.3540

Khước từ
Quan điểm và quan điểm phân tích về chiến lược giao dịch được cung cấp bởi Nhà cung cấp bên thứ ba Trading Central, và quan điểm chiến lược chỉ là đánh giá và đánh giá độc lập của nhà phân tích, mà không xem xét mục tiêu đầu tư và tình hình tài chính của nhà đầu tư. Tất cả các ý kiến chiến lược không cấu thành tư vấn hoặc khuyến nghị đầu tư và chỉ mang tính tham khảo. Công ty chúng tôi cũng không đảm bảo tính chính xác của các quan điểm chiến lược và không chịu trách nhiệm về kết quả tiêu cực do chiến lược giao dịch gây ra.

6 lý do để mở tài khoản

Hỗ trợ chuyên nghiệp đa ngôn ngữ 24/7

Rút tiền nhanh chóng, thuận tiện và rút tiền

Tài khoản demo miễn phí $ 8.000

Công nhận quốc tế

Báo giá theo thời gian thực với thông báo đẩy

Phát sóng phân tích thị trường chuyên nghiệp