EUR/USD intraday: above its upper Bollinger band

Trading Central 2021-01-13 03:14:06

Our pivot point stands at 1.2160.

Our preference: the upside prevails as long as 1.2160 is support.

Alternative scenario: below 1.2160, expect 1.2127 and 1.2108.

Comment: the RSI is trading above 70. This could mean that either the pair is in a lasting uptrend or just overbought and that therefore a correction could shape (look for bearish divergence in this case). The MACD is above its signal line and positive. The configuration is positive. Moreover, the price is above its 20 and 50 period moving average (respectively at 1.2161 and 1.2156). Finally, the EUR/USD has crossed above its upper Bollinger band (1.2189).

Supports and resistances:

1.2292 **

1.2272 *

1.2253 **

1.2234

1.2194 last

1.2172

1.2160 **

Khước từ
Quan điểm và quan điểm phân tích về chiến lược giao dịch được cung cấp bởi Nhà cung cấp bên thứ ba Trading Central, và quan điểm chiến lược chỉ là đánh giá và đánh giá độc lập của nhà phân tích, mà không xem xét mục tiêu đầu tư và tình hình tài chính của nhà đầu tư. Tất cả các ý kiến chiến lược không cấu thành tư vấn hoặc khuyến nghị đầu tư và chỉ mang tính tham khảo. Công ty chúng tôi cũng không đảm bảo tính chính xác của các quan điểm chiến lược và không chịu trách nhiệm về kết quả tiêu cực do chiến lược giao dịch gây ra.

6 lý do để mở tài khoản

Hỗ trợ chuyên nghiệp đa ngôn ngữ 24/7

Rút tiền nhanh chóng, thuận tiện và rút tiền

Tài khoản demo miễn phí $ 8.000

Công nhận quốc tế

Báo giá theo thời gian thực với thông báo đẩy

Phát sóng phân tích thị trường chuyên nghiệp