EUR/CHF intraday: our next up target stands at 1.0847

Trading Central 2021-01-13 03:02:04

Our pivot point stands at 1.0800.

Our preference: our next up target stands at 1.0847.

Alternative scenario: below 1.0800, expect 1.0785 and 1.0777.

Comment: the RSI is above its neutrality area at 50. The MACD is negative and above its signal line. The MACD must break above its zero level to trigger further gains. Moreover, the price is above its 20 and 50 period moving average (respectively at 1.0816 and 1.0819).

Supports and resistances:

1.0864 **

1.0855 *

1.0847 **

1.0838

1.0819 last

1.0805

1.0800 **

Khước từ
Quan điểm và quan điểm phân tích về chiến lược giao dịch được cung cấp bởi Nhà cung cấp bên thứ ba Trading Central, và quan điểm chiến lược chỉ là đánh giá và đánh giá độc lập của nhà phân tích, mà không xem xét mục tiêu đầu tư và tình hình tài chính của nhà đầu tư. Tất cả các ý kiến chiến lược không cấu thành tư vấn hoặc khuyến nghị đầu tư và chỉ mang tính tham khảo. Công ty chúng tôi cũng không đảm bảo tính chính xác của các quan điểm chiến lược và không chịu trách nhiệm về kết quả tiêu cực do chiến lược giao dịch gây ra.

6 lý do để mở tài khoản

Hỗ trợ chuyên nghiệp đa ngôn ngữ 24/7

Rút tiền nhanh chóng, thuận tiện và rút tiền

Tài khoản demo miễn phí $ 8.000

Công nhận quốc tế

Báo giá theo thời gian thực với thông báo đẩy

Phát sóng phân tích thị trường chuyên nghiệp