TOP 1 MARKETS PTY LTD

ASIC Australia được thành lập vào năm 1998 như một quy định độc lập của chính phủ chịu trách nhiệm về các hoạt động của thị trường tài chính Australia. Cơ quan Khiếu nại Tài chính Úc ACFA chịu trách nhiệm phối hợp và giải quyết các tranh chấp tài chính giữa các nhà đầu tư và các nhà môi giới. AFCA có thể yêu cầu bồi thường tối đa 500.000 AUD đối với các vấn đề trên.

Ủy ban Dịch vụ Tài chính Vanuatu (VFSC) Được thành lập vào năm 1993, VFSC chịu trách nhiệm giám sát các nhà cung cấp dịch vụ tài chính như đầu tư và dịch vụ tín dụng và duy trì vị trí của VFSC như một trung tâm tài chính toàn cầu cho các tiêu chuẩn quy định cao.

TOP 1 MARKETS LIMITED, được cấp phép và quản lý bởi VFSC. (Số đại diện: 40436)