อะไรคือคริปโตเคอเรนซ

คริปโตเคอเรนซี (คริปโต) เป็นเงินเสมือนที่ใช้เป็นต้นฉบับเน็ตเวิร์คแบบกระจายอ านาจซึ่งด าเนินการตามรายงานการเงินอย่างปลอดภัย บนแพลตฟอร์ม Top1 คุณสามารถซื้อขายคริปโต CFD ได้ เช่น Bitcoin, Ethereum และอื่นๆ โดยคาดการณ์ความเคลื่อนไหวของราคาโดยไม่จ าเป็นต้องเป็นเจ้าของก่อน

ฟรีการแจ้งราคาปัจจุบันของคริปโตเคอเรนซ

รับฟรี การแจ้งราคาแบบถ่ายทอดสดเป็นปัจจุบันของคลิปโตเคอเรนซี ต้งัการแจง้เตือนราคาและถ่ายทอดสดการประกาศราคาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ท าไมเลือกซื ้อขายคริปโตเคอเรนซี่กับ Top1

ซื้อขายราคาขาข้ึนและขาลงโดยการยืมลงทุนเพื่อให้ความผนัผวนมากที่สุด

การพัฒนาสภาพคล่อง หมายถึง มีโอกาสมากข้ึนในการซื้อขายของคุณที่ราคาที่คุณเลือก

มีความยืดหยุ่นมากกว่า, เลือกขนาดฐานะของคุณส าหรับสัญญาขนาดเล็กหรือสัญญามาตรฐาน

สัญลักษณ
ขาย
ื้อ
%Cha
การเปลี่ยนแปลล
แผนภูมิ
  ดูคริปโตเคอเรนซี่ขอบคุณ

  ตลาด Top 1 ถูกชดเชยให้รับบริการผ่านการกระจาย Bid/Ask เป็นหลัก

  24/7 สนับสนุน

  ต้องการความช่วยเหลือ?
  24/7 สนับสนุน
  เลื่อนข้ึนไปดูดา้นบน
  คำเตือนความเสี่ยง | การถอน: คำขอถอนจะถูกดำเนินการอย่างรวดเร็วและเงินจะถูกฝากเข้าบัญชีธนาคารของคุณทันที โปรดทราบว่า CFD เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ประโยชน์และคุณอาจสูญเสียเงินต้นทั้งหมดของคุณ การซื้อขายมาร์จิ้นอาจไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกคนโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ก่อนที่จะใช้บริการของเราโปรดพิจารณาคำเตือนความเสี่ยงข้อกำหนดและเงื่อนไข ผู้ค้า CFD ไม่ได้เป็นเจ้าของสินทรัพย์อ้างอิงและส่วนที่เกี่ยวข้องของ CFD

  TOP 1 MARKETS ไม่ให้คำแนะนำคำแนะนำหรือความคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับการซื้อการถือครองหรือการขาย CFD
  ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่เรานำเสนอเป็นตราสารอนุพันธ์ OTC ตามสินทรัพย์ทั่วโลก TOP 1 MARKETS บริการทั้งหมดที่ให้นั้นขึ้นอยู่กับการดำเนินการตามคำสั่งซื้อขายเท่านั้น
  TOP 1 MARKETS ไม่มีปัญหาซื้อหรือขายสกุลเงินเสมือนจริงและไม่ใช่การแลกเปลี่ยนสกุลเงินเสมือน

  TOP 1 MARKETS PTY LTD ความเป็นเจ้าของและสิทธิ์การใช้งานของเว็บไซต์นี้ TOP 1 MARKETS PTY LTD ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และการลงทุนของออสเตรเลียและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และการลงทุนหมายเลข 001276870
  ข้อมูลในเว็บไซต์นี้ไม่ได้มีไว้สำหรับผู้อยู่อาศัยในสหรัฐอเมริกาสิงคโปร์ฮ่องกงและเบลเยียมข้อมูลในเว็บไซต์นี้ไม่เหมาะสำหรับผู้ใช้ในประเทศหรือเขตอำนาจศาลที่ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับในท้องถิ่นเนื่องจากการเผยแพร่หรือการใช้งาน
  TOP1 กลุ่มมีการลงทะเบียนในหมู่เกาะเคย์แมนที่อยู่จดทะเบียน: อาคาร 3 ชั้น Ellen Skelton 3076 เซอร์ฟรานซิสเดรกถนนทางหลวงเมืองทอร์โทล่าพิธีกรรมหมู่เกาะเวอร์จิน VG1110
  มี บริษัท ย่อยสองแห่ง: TOP 1 MARKETS PTY LTD และ Top 1 Markets Limited
  เข้าร่วมชุมชนของเรา:
  © 2019 Top1Markets Copyright