ความโปร่งใส

Top1 บริการวิเคราะห์ทางการเงินอย่างเชี่ยวชาญและมีโมเดลราคาที่ยุติธรรมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่ซ่อนเร้น คุณจะสามารถรู้ได้ทันที่ว่าคุณต้องจ่ายค่าอะไรบ้าง และมีค่าบริการเพิ่มเติมในการซื้อขายอะไรบา้งซึ่งเรายินดีเสมอที่จะเปิดเผยราคาตามค าร้องขอ

แพลตฟอร์ม MT5ที่มีประสิทธิภาพ และแอพพลิเคชนั่ ที่ง่ายต่อการใช้งาน

Top1 เสนอค าตอบของการซื้อขาย MetaQuotes Forex แบบสมบูรณ์ให้กับลูกค้า ให้พบกับประสบการณ์การซื้อขาย Forex ที่เร็วกว่าดว้ยแพลตฟอร์มและแอพพลิเคชนั่ MetaTrader 5 ที่มีประสิทธิภาพ

ความเร็วในการด าเนินการที่ไม่สอดคล้องกัน

ท างานเทียบเท่า MetaQuotes, Top1 ได้พัฒนาเน็ตเวิร์คระบบไฟเบอร์ออฟติกที่มีเอกลักษณ์ด้านความคงทน, และปรับแต่งการจัดการซื้อขาย Forex ที่เร็วที่สุด

กฎข้อบังคับและความปลอดภัย

Top1 Markets PTY ได้รับใบอนุญาตและท าให้ถูกกฎหมายโดย ASIC (ใบอนุญาตเลขที่ 001276870) ซึ่งได้รับการยอมรับด้วยพันธกิจองค์กรที่ชัดเจนเพื่อให้เข้าสู่ตลาด Forex ระดับโลกได้อย่างยุติธรรมและโปร่งใส

การถอนเงินที่สะดวกสบาย

ถอนเงินของคุณในทันทีโดยใช้ระบบการจ่ายเงินที่มีอยู่อย่างหลากหลาย

เริ่มตน้ ในหน่ึงนาท

1

สมัคร

สร้างบัญชีได้ฟรีโดยใช้อีเมลล์หรือเบอร์โทรศัพท์มือถือ

2

ส ารวจแพลตฟอร์ม

ดูว่ามันเป็นยังไงเพื่อการลงทุนโดยไม่ให้เงินคุณมีความเสี่ยง

3

การลงทุนและได้รับผลก าไร

เลือกกองทุนและให้เงินท างานแทนคุณ

24/7 สนับสนุน

ต้องการความช่วยเหลือ?
24/7 สนับสนุน
เลื่อนข้ึนไปดูดา้นบน
คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยง 丨 โปรดจำไว้ว่า CFD เป็นผลิตภัณฑ์ที่มี Leverage และอาจส่งผลให้สูญเสียเงินทุนของคุณทั้งหมด การซื้อขาย CFD อาจไม่เหมาะสำหรับคุณ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โปรดพิจารณาข้อตกลงผู้ใช้ คำเตือนความเสี่ยง และนโยบายการดำเนินการคำสั่ง ก่อนใช้บริการของเรา ผู้ค้า CFD ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือมีสิทธิ์ในทรัพย์สินอ้างอิง

TOP 1 MARKETS ไม่ออกคำแนะนำ การแนะนำหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการได้มาครอบครองหรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของเรา
ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเราเป็นสินทรัพย์อ้างอิงระดับโลก(OTC)ที่ซื้อขายในตลาดอนุพันธ์ TOP 1 Markets ให้บริการเฉพาะการดำเนินการคำสั่งซื้อขายเป็นหลัก
TOP 1 MARKETS ไม่ได้เป็นผู้เสนอซื้อหรือขายใน cryptocurrencies ใด ๆ และไม่ได้เป็นศูนย์แลกเปลี่ยน cryptocurrency

เว็บไซต์นี้เป็นเจ้าของและดำเนินการโดย TOP 1 MARKETS PTY LTD (ABN: 61 631 331 854) TOP 1 MARKETS PTY LTD ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และการลงทุนของออสเตรเลีย (AFSL: 001276870)
ข้อมูลในเว็บไซต์นี้ไม่ได้มีไว้สำหรับผู้อยู่อาศัยในสหรัฐอเมริกาสิงคโปร์ฮ่องกงเบลเยียมอิหร่านและเกาหลีเหนือข้อมูลในเว็บไซต์นี้ไม่เหมาะสำหรับผู้ใช้ในประเทศหรือเขตอำนาจศาลที่ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับในท้องถิ่นเนื่องจากการเผยแพร่หรือการใช้งาน
TOP1Group จดทะเบียนที่ Cayman Islands, ที่อยู่: 3th Floor Ellen Skelton Building 3076 Sir Francis Drake Highway Road Town, Tortola British Virgin Islands VG1110.
ดำเนินงานโดยผ่านบริษัทย่อยสองแห่งดังต่อไปนี้ : TOP 1 MARKETS PTY LTD และ Top 1 Markets Limited
เข้าร่วมชุมชนของเรา:
© 2019 Top1Markets Copyright