ความโปร่งใส

Top1 บริการวิเคราะห์ทางการเงินอย่างเชี่ยวชาญและมีโมเดลราคาที่ยุติธรรมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่ซ่อนเร้น คุณจะสามารถรู้ได้ทันที่ว่าคุณต้องจ่ายค่าอะไรบ้าง และมีค่าบริการเพิ่มเติมในการซื้อขายอะไรบา้งซึ่งเรายินดีเสมอที่จะเปิดเผยราคาตามค าร้องขอ

แพลตฟอร์ม MT5ที่มีประสิทธิภาพ และแอพพลิเคชนั่ ที่ง่ายต่อการใช้งาน

Top1 เสนอค าตอบของการซื้อขาย MetaQuotes Forex แบบสมบูรณ์ให้กับลูกค้า ให้พบกับประสบการณ์การซื้อขาย Forex ที่เร็วกว่าดว้ยแพลตฟอร์มและแอพพลิเคชนั่ MetaTrader 5 ที่มีประสิทธิภาพ

ความเร็วในการด าเนินการที่ไม่สอดคล้องกัน

ท างานเทียบเท่า MetaQuotes, Top1 ได้พัฒนาเน็ตเวิร์คระบบไฟเบอร์ออฟติกที่มีเอกลักษณ์ด้านความคงทน, และปรับแต่งการจัดการซื้อขาย Forex ที่เร็วที่สุด

กฎข้อบังคับและความปลอดภัย

Top1 Markets PTY ได้รับใบอนุญาตและท าให้ถูกกฎหมายโดย ASIC (ใบอนุญาตเลขที่ 001276870) ซึ่งได้รับการยอมรับด้วยพันธกิจองค์กรที่ชัดเจนเพื่อให้เข้าสู่ตลาด Forex ระดับโลกได้อย่างยุติธรรมและโปร่งใส

การถอนเงินที่สะดวกสบาย

ถอนเงินของคุณในทันทีโดยใช้ระบบการจ่ายเงินที่มีอยู่อย่างหลากหลาย

เริ่มตน้ ในหน่ึงนาท

1

สมัคร

สร้างบัญชีได้ฟรีโดยใช้อีเมลล์หรือเบอร์โทรศัพท์มือถือ

2

ส ารวจแพลตฟอร์ม

ดูว่ามันเป็นยังไงเพื่อการลงทุนโดยไม่ให้เงินคุณมีความเสี่ยง

3

การลงทุนและได้รับผลก าไร

เลือกกองทุนและให้เงินท างานแทนคุณ

24/7 สนับสนุน

ต้องการความช่วยเหลือ?
24/7 สนับสนุน
เลื่อนข้ึนไปดูดา้นบน
คำเตือนความเสี่ยง | การถอน: คำขอถอนจะถูกดำเนินการอย่างรวดเร็วและเงินจะถูกฝากเข้าบัญชีธนาคารของคุณทันที โปรดทราบว่า CFD เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ประโยชน์และคุณอาจสูญเสียเงินต้นทั้งหมดของคุณ การซื้อขายมาร์จิ้นอาจไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกคนโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ก่อนที่จะใช้บริการของเราโปรดพิจารณาคำเตือนความเสี่ยงข้อกำหนดและเงื่อนไข ผู้ค้า CFD ไม่ได้เป็นเจ้าของสินทรัพย์อ้างอิงและส่วนที่เกี่ยวข้องของ CFD

TOP 1 MARKETS ไม่ให้คำแนะนำคำแนะนำหรือความคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับการซื้อการถือครองหรือการขาย CFD
ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่เรานำเสนอเป็นตราสารอนุพันธ์ OTC ตามสินทรัพย์ทั่วโลก TOP 1 MARKETS บริการทั้งหมดที่ให้นั้นขึ้นอยู่กับการดำเนินการตามคำสั่งซื้อขายเท่านั้น
TOP 1 MARKETS ไม่มีปัญหาซื้อหรือขายสกุลเงินเสมือนจริงและไม่ใช่การแลกเปลี่ยนสกุลเงินเสมือน

TOP 1 MARKETS PTY LTD ความเป็นเจ้าของและสิทธิ์การใช้งานของเว็บไซต์นี้ TOP 1 MARKETS PTY LTD ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และการลงทุนของออสเตรเลียและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และการลงทุนหมายเลข 001276870
ข้อมูลในเว็บไซต์นี้ไม่ได้มีไว้สำหรับผู้อยู่อาศัยในสหรัฐอเมริกาสิงคโปร์ฮ่องกงและเบลเยียมข้อมูลในเว็บไซต์นี้ไม่เหมาะสำหรับผู้ใช้ในประเทศหรือเขตอำนาจศาลที่ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับในท้องถิ่นเนื่องจากการเผยแพร่หรือการใช้งาน
TOP1 กลุ่มมีการลงทะเบียนในหมู่เกาะเคย์แมนที่อยู่จดทะเบียน: อาคาร 3 ชั้น Ellen Skelton 3076 เซอร์ฟรานซิสเดรกถนนทางหลวงเมืองทอร์โทล่าพิธีกรรมหมู่เกาะเวอร์จิน VG1110
มี บริษัท ย่อยสองแห่ง: TOP 1 MARKETS PTY LTD และ Top 1 Markets Limited
เข้าร่วมชุมชนของเรา:
© 2019 Top1Markets Copyright