การแยกกันของเงินทุน

เงินทุนของลูกค้า TOP1 จะแยกออกจากเงินทุนของบริษัทโดยเด็ดขาด และจัดเก็บไว้ในบัญชีธนาคารต่างๆ บริษัทเราจะสามารถโอนเงินเพื่อวัตถุประสงค์ในการเทรดเมื่อได้รับอนุญาตจากลูกค้าเท่านั้น และไม่มีบุคคลใดหรือองค์กรใดสามารถถอนเงินออกจากบัญชีเทรดของลูกค้าได้ เรายังได้แต่งตั้งบริษัทที่ปรึกษาทางบัญชีระหว่างประเทศเพื่อดำเนินการตรวจสอบโดยบริษัทภายนอก และดำเนินการตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับ "การใช้เงินทุนของลูกค้า" และ "ความเพียงพอของเงินทุน" อย่างเคร่งครัด

ความปลอดภัยทางการเงิน

TOP1 แต่งตั้งให้ธนาคารต่างประเทศชั้นนำเป็นธนาคารบริหารทรัพย์สินเพื่อดูแลเงินทุนของลูกค้า เงินทุนที่ TOP1 ได้รับจะฝากเข้าในบัญชีทรัสต์สำหรับเงินทุนของลูกค้าซึ่งเป็นบัญชีอิสระของธนาคารในวันที่ได้รับหรือในวันทำการถัดไป และจะมีการกำหนดมาตรการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาความปลอดภัยของเงินทุนของลูกค้า

การฝากและถอนเงินของลูกค้าต้องได้รับการอนุมัติด้วยระดับการอนุมัติที่แตกต่างกันตามจำนวนเงินที่ต้องการ

รักษาอัตราส่วนของกระแสเงินสดของบริษัทต่อเงินทุนของลูกค้าไว้ที่ 1:1

เงินสำหรับชำระธุรกรรมของลูกค้าจะฝากแยกกันและมีการกระทบยอดรายวัน

แพลตฟอร์มการเทรดที่น่าเชื่อถือทั่วโลก

 • ต้นทุนการเทรดต่ำมาก

  ค่าคอมมิชชั่นการเทรด 0% และสเปรดแข่งขันได้
 • ตัวเลือกเลเวอเรจหลากหลาย

  เลเวอเรจสูงสุด 1,000 เท่า
 • การเทรดเลียนแบบสังคม

  รวบตัวปรมาจารย์การเทรดชั้นยอดและแบ่งปันภูมิปัญญาของชุมชน
 • รับประกันความมั่นคงปลอดภัยของเงินทุน

  กฎระเบียบของสถาบันการเงินที่เชื่อถือได้ การแยกเงินทุนของนักลงทุนอย่างเคร่งครัด
 • การป้องกันยอดคงเหลือในบัญชีติดลบ

  การขาดทุนจะไม่เกินเงินต้น เพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการบริหารความเสี่ยง
 • การสนับสนุนและบริการลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน

  เรามีบริการช่วยนักลงทุนแก้ไขปัญหาอยู่เสมอใน 12 ภาษา